30% discount on published room rates @ The Royal Mandalay Hotel

Para sa bakasyong lakas maka-royalty, ipakita lang ang #SMGlobalPinoy card para makuha ang 30% discount on published room rates. Promo is until June 2017.

Post expires at 11:17pm on Friday June 30th, 2017